Sản phẩm

Hàn Việt Hải gồm các sản phẩm chính: nệm bông ép, nệm lò xo, nệm mousse (cao su nhân tạo - cao su tổng hợp), chăn ra gối...

NỆM BÔNG ÉP

Nệm bông ép Hàn Việt Hải Dupong

- Tên sản phẩm: Nệm bông ép Dupong
- Nhà sản xuất: Hàn Việt Hải
- Bảo hành: 05 năm
- Qui cách:
+ Độ dày: 9cm
+ Kích thước:
 Rộng: 1m, 1m2, 1m4, 1m6, 1m8
 Dài: 1m95
- Giá bán: Liên hệ - (028)62 728 451 - 01682 834 836


Nệm bông ép Hàn Việt Hải Emerald

- Tên sản phẩm: Nệm bông ép Emerald
- Nhà sản xuất: Hàn Việt Hải
- Bảo hành: 05 năm
- Qui cách:
+ Độ dày: 9cm
+ Kích thước:
 Rộng: 1m58
 Dài: 1m98
- Giá bán: Liên hệ - (028)62 728 451 - 01682 834 836


Nệm bông ép chần mousse Hàn Việt Hải Ruby Perfumed

- Tên sản phẩm: Nệm bông ép Ruby Perfumed
- Nhà sản xuất: Hàn Việt Hải
- Bảo hành: 05 năm
- Qui cách:
+ Độ dày: 9cm
+ Kích thước:
 Rộng: 1m58
 Dài: 1m98
- Giá bán: Liên hệ - (028)62 728 451 - 01682 834 836

Nệm bông ép chần Hàn Việt Hải Topaz vải 2D

 Tên sản phẩm: Nệm bông ép Topaz
- Nhà sản xuất: Hàn Việt Hải
- Bảo hành: 05 năm
- Qui cách:
+ Độ dày: 9cm
+ Kích thước:
 Rộng: 1m58
 Dài: 1m98
- Giá bán: Liên hệ - (028)62 728 451 - 01682 834 836